Utnyttja Ditt ROT-Avdrag! Utnyttja Ditt ROT-Avdrag!

ROT

Med ROT-avdraget ges 30 % lägre kostnad på arbetskostnaden. Det sker på följande sätt:

I offerten från oss anger vi priset både före och efter ROT-avdrag. Därmed kan du som kund tydligt se hur stort avdraget är. Det vi behöver för att kunna registrera avdraget är kundens personnummer samt fastighetsbeteckning. Vid bostadsrätt ska föreningens namn samt kundens lägenhetsnummer anges. Vet ni inte fastighetsbeteckning kan vi ge information om hur det hittas.

På fakturan kommer vi specificera materialkostnad och arbetskostnad. Detta eftersom ROT-avdrag enbart får ske på arbetskostnaden. Detta med 30 % och upp till 50 000 kr per person över ett kalenderår.

Det är därför viktigt att fakturan ställs på en vuxen person i hushållet som fortfarande har kvar ROT-avdrag att göra. Logga in på Skatteverkets webbplats som du vill kontrollera hur stort belopp du har kvar att göra avdrag på. Kom ihåg att ROT och RUT räknas samman och tillsammans får uppgå till 50 000 kr per kalenderår.

En kontrolluppgift kommer skickas till dig, från Skatteverket, ett tag efter att vi ansökt om ROT-avdraget. Detta sker efter att fakturan är betald. På kontrolluppgiften syns hur stort belopp som avdrag skett på.